Information gällande Coronaviruset

Wikk AB’s policy gällande Coronaviruset

Vi delar er oro gällande Coronaviruset och vill därför informera om våra rutiner både vad gäller städning, samt vilken information vi gått ut med till våra anställda för att minimera risken för smittspridning.

För medarbetare:

  • De medarbetare som befunnit eller befinner sig i de riskområden som Folkhälsomyndigheten pekat ut (Iran, Kina, Sydkorea och Norra Italien) ska stanna hemma från sin arbetsplats två veckor efter hemkomst från sin resa.
  • Wikk AB avråder från privata resor till ovan riskområden.
  • Medarbetare som har sjukdomssymptom och som tror att han eller hon har exponerats för coronaviruset ska kontakta vården via telefon 1177 Vårdguiden för information och rådgivning vad gäller provtagning och vård, och ska även sjukanmäla sig direkt.
  • Medarbetare som inte är sjuka men som tror att han eller hon kan ha exponerats för coronavirus ska kontakta vården via 1177 Vårdguiden för information och rådgivning vad gäller provtagning, och ska kontakta oss, arbetsgivaren innan medarbetaren kommer till arbetet.
  • För närvarande har vi inga personer i personalstyrkan som tros kunna vara drabbade av coronaviruset eller befunnit sig i något av de länder som bedöms som riskområden av folkhälsomyndigheten.
  • Alla städare ombeds att vara extra noggranna med handhygien och hygien i allmänhet. Att t.ex. alltid tvätta händerna med tvål och vatten efter toalettbesök, före måltider och efter att ha tagit i föremål eller på ytor som kan ha smittämnen på sig.

För kunder:

  • Hos kunder som visar symptom och har testat positivt kommer Wikk ej utföra städning. Wikk ber kunden följa de instruktioner som ges av smittskyddsläkare och kontakta oss när smittskyddsläkare anser att det inte finns någon risk att smittas i kundens hem. Först då kommer vi att återuppta städningen hos kunden.
  • Generellt när det gäller sjukdom hos kunden utför Wikk AB inte städning hos kunder som behöver vistas i hemmet p.g.a. smittorisk.

Wikk AB´s ledningsgrupp följer utvecklingen av Coronaviruset och agerar utifrån myndigheternas rekommendationer.

Vi uppdaterar oss kontinuerligt om vår personals hälsa både för deras och våra kunders räkning.